mars 2022

  • En specialpedagogisk utmaning, del 4. Brevet och mötet.

    Vägen till förbättring går via konstruktiv dialog och en ömsesidig respekt. Det är jag helt övertygad om. För ett tag sedan hade jag ett möte med SPSM, angående ansökningsprocessen till specialskolan. För dig som nyss hittat hit så handlar det i korthet om att föräldrar till döva och hörselskadade barn (och andra barn som behöver […]

    Read more