När Sveriges Radio minskar texten till sina artiklar – vad säger kanalcheferna?

Ibland är det bra att fråga högsta chefen – vad är det som händer? Det försökte jag, och fick svaret att texten är ett komplement, och att det inte finns resurser eller pengar.

Jag har valt att kontakta cheferna för de 26 lokala P4-kanalerna runtom i Sverige. Ytterst kommer de kanalcheferna att leda och ansvara för arbetet ute i landet, på fältet och på redaktionerna. Jag vände mig till dem för att se vad de tycker om den minskade textmängden. Och jag vädjar till dem att inte svika de döva och hörselskadade.

Mitt mail till dem kan du läsa nedan:

Hej!

Conny heter jag, och jag är pappa till två döva barn. De betyder allt för mig, och som deras pappa ser jag att det finns vissa hinder i samhället för dem. Vissa hinder finns här och nu, vissa kommer att bli ett problem först när de blir lite äldre. Oavsett vilket är det mitt ansvar som förälder att kämpa för att förbättra världen och deras förutsättningar vid varje givet tillfälle.

På min fritid driver jag en blogg som tar upp frågor om språk-, dövhets- och tillgänglighetsperspektiv. Därför reagerade jag, och har nu skrivit om, det arbete som Sveriges Radio bedriver som ni kallar ”Ljudet i fokus”. Som jag förstår det på denna artikel så är tanken att nyhetsklippen inte längre skall finnas i textform, utan så långt som möjligt vara nedbantat till ett antal kortfattade punkter.

Detta är ett steg åt helt fel håll. Det är problematiskt på flera sätt:

1. Att plocka bort texten innebär en bristande tillgänglighet för de 10 000 döva och 1 300 000 hörselskadade i Sverige som dagligen kan läsa nyheterna på era nyhetssajter, även om de inte fullt ut kan ta del av ljudet. DO, Diskrimineringsombudsmannen pekar på att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

2. Döva och hörselskadade är en betydande andel av de skattebetalare som finansierar public service-bolagen via skatten. När Sveriges Radio skär ned på texten, försvinner den del av rapporteringen som de faktiskt kan ta del av – även om de finansierar hela alltet.

3. I förlängningen är detta ett demokratiproblem. Utan texten försvinner möjligheterna för döva och hörselskadade att informera sig på samma vis som hörande, genom ett oberoende nyhetsorgan vars uppdrag är att vara sakligt och opartiskt.

I sändningstillståndet står det även att ”SR ska beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning. Ambitionsnivån när det gäller möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig SR:s utbud ska höjas och tillgängligheten förbättras. Det långsiktiga målet är att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare.”
Beslutet att skära ned så kraftigt på texterna går i rakt motsatt riktning mot det som står beskrivet i sändningstillståndet.

Jag har skrivit om detta på min blogg, och även startat en namninsamling för att försöka bilda opinion i frågan. Ni kan läsa om det i denna länk.

Här finns namninsamlingen: https://www.skrivunder.com/sveriges_radio_-_svik_inte_dova_och_horselskadade#form

Slutligen vill jag ställa tre frågor till dig som jag önskar få svar på:

1. Artikeln beskriver att ”beslutet ligger som i alla publicistiska frågor hos producenter och utgivare” Har ni, som det står beskrivet i artikeln, för avsikt att skära ned på texten i er nyhetsrapportering?

2. Vad har du för budskap till de döva och hörselskadade som till följd av detta går miste om en mycket stor del av nyhetsrapporteringen?

3. Hur kan ni som lokal P4-kanal arbeta inkluderande i er nyhetsrapportering för att även döva och hörselskadade tar del av kultur, debatt och samhällsinformation?

Detta mail till dig är mycket viktigt, och hoppas verkligen att du tar dig tid att läsa och svara på det. Det är skickat till alla tjugosex lokala P4-kanalchefer i Sverige. Min yttersta förhoppning är att du inser att detta drabbar en ansenlig del av de som tar del av er rapportering, och att du inser att det är ett beslut som slår för hårt för att implementeras.

Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning,
Conny Norén

9 av 26 kanalchefer har svarat på mitt mail. Det motsvarar 35%.

De 26 olika kanalerna täcker hela Sverige via radio, och har alla en egen hemsida där nyheter och artiklar publiceras. Dessa olika kanaler är följande:

P4 Blekinge
P4 Dalarna
P4 Gotland
P4 Gävleborg
P4 Göteborg
P4 Halland
P4 Jämtland
P4 Jönköping
P4 Kalmar
P4 Kristianstad
P4 Kronoberg
P4 Malmöhus
P4 Norrbotten
P4 Sjuhärad
P4 Skaraborg
P4 Stockholm
P4 Södertälje
P4 Sörmland
P4 Uppland
P4 Västernorrland
P4 Värmland
P4 Väst (Bohuslän, Norra Älvsborg och Dalsland)
P4 Västerbotten
P4 Västmanland
P4 Örebro
P4 Östergötland

Och de 9 kanalchefer som svarat på mitt mail är:
Jacob, för P4 Gotland
Kerstin, för P4 Gävleborg
Olof, för P4 Jämtland
Peter, för P4 Jönköping
Petra, för P4 Kristianstad
Stefan, för P4 Malmöhus
Jenny, för P4 Värmland
Lasse, för P4 Västmanland
Helena, för P4 Örebro

Vad svarar de då, kanalcheferna?

Ja, om jag skall sammanfatta det så är svaren ungefär så här: ”Tack för att du kontaktar oss. Detta är beslut som fattats högt upp i organisationen. Det är en resursfråga, vi skall främst ägna oss åt radio. Försök pågår med automatisk transkribering, men tekniken är inte tillräckligt bra ännu. Inom några år hoppas vi att det kan fungera bra.”

Här är några citat från kanalcheferna:

Problematiken du tar upp är känd hos oss och det är också en fråga som diskuteras på central nivå hos oss.

– Lasse Eskelind, P4 Västmanland

Vi ser i våra kvalitetsmätningar att tekniken inte transkriberar vårt ljudande innehåll rätt och de felaktigheterna gör att texten ibland blir direkt missvisande och riskerar därmed vår trovärdighet som bygger på kvalitet.

– Petra Quiding, P4 Kristianstad

Som chef för en lokal P4-kanal vill jag själv att så många som möjligt kan ta del av allt det vi gör – både såväl nyheter som programinnehåll – eftersom jag tycker att vår journalistik och rapportering är viktig.

– Kerstin Carlsson, P4 Gävleborg

Sveriges Radio jobbar för att  utveckla transkriberingen också tillsammans med EBU, European Broadcasting Union. Där sker ett arbete kring vad son kallas Eurovox, och som syftar till att utveckla ett verktyg som stöd i arbetet med transkribering. Vi testar just nu också en kommersiell tjänst för transkribering av ljud till svenska. Så förhoppningsvis kommer tekniken att hjälpa oss framöver.

– Helena Sträng, P4 Örebro


Vad kan man skriva om svaren? Ja, det som slår mig att jag är lite besviken på att inte fler svarat. Men! Jag måste ändå erkänna att det är ganska trevligt att läsa de svar som jag fått.
Allra helst hade jag velat att kanalcheferna hade skrivit ”självklart skall alla kunna ta till sig vår rapportering, därför kommer vi på vår P4-station att fortsätta jobba med samma mängd text som vi gjort tidigare.” Det hade varit – som kidsen säger – nice. Men man kan ju inte få allt här i världen.

Det som är trevligt, är att läsa, se och inse att kanalcheferna ändå har en förståelse för problemet. Att flera av dem uttrycker att detta är ett problem, och att de vill se en lösning på situationen.

Jag vill skicka en hälsning till alla kanalchefer. Nästa gång ni har ett stormöte, nästa gång du får till ett snack med VD:n eller annan person i beslutandeställning: hälsa från mig. Hälsa från alla som inte kan ta till sig ljudet från radio. Och säg att det inte duger med ambitioner. Problemet finns här, och det finns nu.

Nästa steg i detta skulle kunna vara att träffa representanter för Sveriges Radio för att lämna över den namninsamling som innehåller omkring 1500 namn. Personer som alla protesterar mot att Sveriges Radio nu skurit ned på texterna i sina artiklar.

Det finns ingen enkel lösning på detta. Beslut är fattade, arbetet ser numera ut som det gör. Det är inte realistiskt att tro att detta fixas till med ett fingerknäpp. Men det måste vara känt för personer som jobbar med detta att folk vill ha tillgång till Sveriges Radios journalistik. Att folk har rätt till det, som skattebetalare och invånare i Sverige. Och att folk behöver få till sig oberoende nyheter från public service. Allt annat är, helt enkelt, ett misslyckande. Och det behöver vi hjälpas åt att fortsätta påpeka.

Lämna ett svar