Möt SPSM:s nya barnombud – och varför hon behövs!

Jag blev alldeles glad. Läste att SPSM skulle få sitt alldeles egna barnombud. På sätt och vis en helt logisk och naturlig sak, givet generaldirektören Fredrik Malmbergs tidigare inriktning som Barnombudsman. Jag träffade honom för ett år sedan och skrev några rader om det då. Med en person med barnperspektivet i toppen för en myndighet sätts tonen för vad som är viktigt i organisationen.

Tittar man tillbaka i tiden så har döva barn varit en grupp som haft lite speciella villkor i sin ungdom. För att få rätt utbildning gick man på de skolor som hade undervisning på teckenspråk. Men – alla bor ju inte på pendlingsavstånd från en sådan skola! Alltså var elevhemmen de platserna som många barn spenderade kvällarna på i veckorna. Och fortfarande gör idag. Backar vi bandet ännu längre så var det ibland så att barnen inte ens träffade sina föräldrar på helgerna, utan det kunde dröja ännu längre innan de fick återses!

Tänk er då vilket ansvar personalen på elevhemmen har. Att alla skall trivas, ingen skall komma till skada. Men barn är barn, och ungdomar är ungdomar. Vänner kan bli ovänner, både barn emellan eller mellan barn och vuxna. Det är inte säkert att alla konflikter går att reda ut så lätt, och vem kan man då vända sig till när något känns fel? Ett barnombud, till exempel!

Elevhemmen är bara ett exempel av många. Ett barnombud kan behövas i mängder av sammanhang. Kanske vara elevers röst i olika beslutsprocesser? Vara med att stärka, utbilda och coacha elevrådsrepresentanter? Barnrättsperspektivet skall stärkas ännu mer, och barnombudet ingår i SPSM:s rättighetsgrupp. Det som börjar med ett elevrådsmöte kring skolmaten i tredje klass kanske verkar obetydligt. Men redan där kan skolan – och myndigheten – forma eleverna till demokratikämpar. Få dem att inte bara veta om sina skyldigheter som elever i skolan, utan även bli experter på vilka rättigheter de har och hur de kan påverka sin omgivning på ett sjyst och demokratiskt sätt.

Tillsättningen av den nya posten blev ett mycket välkommet besked! För här skulle det kunna gå åt olika håll. En myndighet skulle kunna instifta en ny post för att det ser bra ut, och sedan inte göra mycket mer. Det kanske låter cyniskt, men sådant förekommer trots allt. Nu trodde jag inte att något liknande skulle hända inom SPSM, men ändå. Jag vågar påstå att SPSM gjort en helt perfekt rekrytering. Det nya barnombudet inom SPSM heter Jenny Nilsson!

 

 

Vem är hon, och varför är hon så bra på posten? För det första är Jenny en person som är och har varit mycket aktiv i dövvärlden. Hon kan kulturen och gruppens villkor mycket väl. Vad sägs om fyra års ordförandeskap i ”World Federation of the Deaf Youth”? Vänta, det kommer mer. Jenny har också suttit med i regeringens funktionshinderdelegation. Nej nej, det finns mer! Hon har även jobbat i New York med olika internationella organisationer – och inom FN i Geneve! Det är alltså en person med rättighetstänk i blodet. Jag passade på att ställa lite frågor till Jenny om det nya jobbet!

 

1) Grattis till den nya tjänsten! Är du det första barnombudet inom SPSM eller har det funnits andra tidigare?

Tack! Det är en nyinrättad tjänst så jag blir det första barnombudet inom myndigheten.

 

2) Berätta lite om din bakgrund?

Mänskliga rättigheter går som en röd tråd igenom mitt engagemang, det hela började delvis med att jag som en ung representant satt med i regeringens funktionshindersdelegation som tog med mig till FN:s statspartsmöte i New York, där jag fick med mig värdefull erfarenhet som senare ledde mig till spännande arbetsuppgifter inom internationella organisationer i New York och inom FN i Genève. Jag har också varit aktiv hos ungdomsorganisationer, bland annat har jag i fyra år varit ordförande för World Federation of the deaf youth och för European Union of the deaf youth i tre år innan det. Jag har de senaste åren arbetat hos det danska institutet för mänskliga rättigheter och med utbildningspolitik hos det danska dövförbundet i Köpenhamn. Jag har också läst in en masterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet.

 

3) Har du några särskilda frågor du vill ta tag i på ditt nya jobb?

Jag tycker att det är viktigt att elever är medvetna om sina rättigheter. För att få rättighetsmedvetna elever ska jag se till att eleverna får möjlighet att lära sig om beslutsprocesser och hur de kan delta genom att påverka beslut. Den kunskapen kan eleverna bära med sig ut i livet, för att vara delaktiga i beslut som rör deras liv och vara med och påverka samhällsfrågor.

 

4) Att ha ett barnombud känns symboliskt viktigt på en myndighet som SPSM. Jag tänker bland annat på de många barn som bor på elevhem på SPSM:s skolor. Skolorna och elevhemmen har verkligen varit ett andra hem för eleverna om man ser på det historiskt. Hur tänker du där, vad kan SPSM göra för att barn skall få det så bra som möjligt när de bor borta från sina familjer i veckorna?

Det är otroligt viktigt att eleverna ska känna sig trygga hos våra boenden och känna att de har kamrater och vuxna förebilder att vända sig till. Eleverna ska också känna att de har sammanhang mellan skolan, fritiden och boendet. Barnombudet ska vara en trygg person för eleverna som bor på våra boenden, de ska kunna vända sig till barnombudet för att få råd och stöd kring sin situation och sina rättigheter.

 

5) Vilka utmaningar ser du för SPSM framåt, när vi nu närmar oss 2020-talet?

Det är en spännande utmaning att få vara med och utveckla rollen som barnombud. Jag arbetar tillsammans med SPSM:s rättighetsgrupp, gruppen är ett led i myndighetens pågående förändringsarbete mot Målbild 2022, där myndigheten är en pådrivande rättighetsaktör där de rättigheter som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning har främjas, tillvaratas och tillämpas i utbildningsverksamheterna.

 

6) Vad gör dig extra stolt i ditt arbete?

Jag är stolt över att jag har fått uppdraget att vara ett stöd för elever och att få utveckla ett ömsesidigt förtroendeförhållande mellan eleverna och mig så att jag kan använda mig av min kompetens i mänskliga rättigheter till eleverna så att alla barn och unga inom SPSM ska få den utbildning de har rätt till. Att ha ett barnombud specifikt för barn och unga hos SPSM är unikt, också från ett internationellt perspektiv.

 

 

Grattis till posten som barnombud Jenny, som förälder till barn på SPSM-skola (och en unge till på väg dit) känner jag mig extra trygg med dig på posten.

Läs gärna mer här på SPSM:s hemsida!

Lämna ett svar