februari 2017

  • ”Åh så fantastiskt, då kan hon ju höra!”

    Exakt en månad efter cochleaimplantatens inkoppling började Smulan ljuda. Entoniga ”mmmm”-anden. Hon härmade sin mamma som sjöng för henne. Ett tag senare kom lite mer, variationer i ljudandet. Mm, oo och aah. Bara ett par toners skillnad från det annars entoniga ljudandet, men ändå ett tydligt tecken på att hon registrerar ljud och processerar dem. […]

    Read more

Unfortunately no posts were found